Maintenance Manager

 

Maintenance Manager

Koog aan de Zaan, Olam Cocoa BV, Nederland

De functie
Vanwege de enorme toename van het aantal projecten in Koog & Wormer, waaronder enkele zeer grote en complexe projecten zoals o.a. Biomassa ketel en al het bijbehorende SAP-beheer is het takenpakket van de huidige Manager Techniek te uitgebreid. Daarom zijn wij voor Olam Cocoa in Koog op zoek naar een nieuwe Onderhoudsmanager. In deze rol ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en realiseren van het beleid van het technisch onderhoud, zodanig dat aan de gestelde eisen m.b.t. veiligheid, kosten, tijd, kwaliteit, kwantiteit en rendement op korte en langere termijn wordt voldaan.

Verantwoordelijkheden
Rapporterend aan de Plant Manager heeft deze functie onder andere de volgende verantwoordelijkheden:
• Voorbereiden en uitwerken van het technisch beleid voor de locatie rekening houdend met de strategie van het bedrijf en in-/ externe ontwikkelingen.
• Zorgdragen voor een goede communicatie tussen technisch personeel onderling en tussen techniek en daarmee gerelateerde afdelingen.
• Toezicht houden op uit te voeren werkzaamheden en aangeven van gewenste aanpassingen.
• Opstellen en uitwerken van voorstellen en budgetten en het bewaken van budgetten en kosten.
• Zorgen voor de inzet van machines en materialen zodanig dat een doeltreffende efficiënte uitvoering wordt gewaarborgd.
• Overleggen met productie inzake prioriteiten en tijdstippen van uit te voeren werkzaamheden en plannen van productie stops.
• Beoordelen van de consequenties van grote storingen, treffen van maatregelen en informeren van betrokkenen.
• leidinggeven aan de medewerkers (direct en indirect) op stimulerende wijze en coördineren van activiteiten, geven van aanwijzingen en instructies resp. overdragen van kennis en inzicht aan medewerkers.
• Zorgdragen voor het bijhouden van onderhoudsgegevens, analyseren van afwijkingen, trend en dergelijke en hierop bijsturen. Het verzorgen van mondelinge en schriftelijke rapportages.
• Zorgdragen voor het bijdragen aan verbetering van het productieproces. Dit omvat o.a. analyseren van de werking van processen en het nemen van maatregelen ter verbetering.
• Voorstellen en uitvoeren van verbeteringen van technische voorzieningen, energievoorzieningen, terreinen, gebouwen en organisatorische processen

De kandidaat
Voor deze functie zijn wij op zoek naar een kandidaat die:
• een relevante technische opleiding op HBO/academisch niveau heeft;
• veiligheid als prioriteit ziet;
• 10 jaar ervaring heeft in de levensmiddelen industrie, waarvan 5 jaar met leidinggevende ervaring;
• kennis heeft van veiligheid, procestechniek, proces besturingssystemen, energievoorziening, bedrijfskunde en van kwaliteit- en onderhoudssystemen;
• ervaring heeft in project management en SAP;
• de Engelse en Duitse taal in woord en geschrift zeer goed beheerst;
• over de volgende eigenschappen beschikt: conceptueel denken, analytisch denkvermogen, commercieel, zelfstandig/onafhankelijk, kunnen werken in teamverband, initiatiefrijk, besluitvaardigheid, stressbestendig.

Ben jij de Maintenance Manager waar wij naar zoeken?

Indien je geinteresseerd bent in deze functie stuur dan jouw cv en motivatiebrief via het sollicitatieformulier. Voor meer informatie over deze vacature kan je contact opnemen met onze recruitment afdeling via 088-5678323. Of mail naar info@olam-careers.com.

 

For recruitment agencies:

We have made a conscious decision to do the recruitment ourselves. Therefore, we kindly ask you to not forward any candidates, as we will not accept their applications.

You are applying for the job Maintenance Manager at OLAM Cocoa.

By checking this box, I hereby acknowledge that I have read, understood and agree to the provisions of the Personal Information Collection Notice and the Privacy Statement and that:

  • I consent to the use and collection of Personal Data for the specific Purposes shown.
  • I understand that I have the right to withdraw consent, subject to applicable law.
  • I acknowledge and understand the stated legal bases on which my Personal Data will be used and collected if I proceed.

You agree with the storage of your provided data in a database. This information will be handled quickly and confidentially. Your information will not be provided to third parties. On the basis of this information we can check to what extent these match vacancies.

By letting the application go, that your data is stored in a database.

We will only use the data for the reference named purposes. You can withdraw the permissions at any time by contacting us.